10 exemple de conversiune

Există și o serie de soin adjectif nu prezintă grade de comparație, în général cele care reprezintă însușiri soins nu pot fi comparate (etern, Viu, mort, rotund) sau cele care reprezintă în sine forme de apparent sau superlativ (supérieur, inférieur, optim). Cu referire la o anumită parte de vorbire, termenul “conversiune” poate fi înlocuit cu “substantivare” sau “substantivizare”, “adjectivizare” etc. După numărul Lista aflate în structura adjectivelor, acestea pot fi: simple (Bun, rău, Frumos, urât, harnic, leneş) sau compuse. Acesta nu exista în Latină, Dar limbile romanice și l-au format prin conversiunea pronumelui démonstrativ, precum în fr le, la, les [9]. Conversiunea lexicală poate fi totală sau parțială. Forma de neutru singulier a unor adjectif a dat substantif abstracte, de exemplu Dobro “binele”, “răul”. Astfel sunt, bunăoară, adjectivele/substantivele referitoare la etnii. Adjectivul se acordă în GEN, numar și caz cu substantivul determinat. Multumesc mult, ma ajuta foarte mult toate lectiile de aici.

Vous pouvez télécharger le papier en cliquant sur le bouton ci-dessus. Același cuvânt, în propoziții ca A zöldek kiálltak a Zengő védelmében “Verzii (= ecologiștii) s-au angajat în apărarea dealului Zengő” sau Átment a zöldön “A trecut PE Verde (= semnalul de trecere liberă al semaforului)”, sont sens lexicale de substantiv. Cuvântul fr automobile a avut o evoluție analogă. Este cazul, de pildă, Al cuvântului HU Kocsi, Care la origine înseamnă “DIN Kocs”, Dar ca technologiques înseamnă numai “trăsură” [6] [7] și “Automobil”. Multumesc ma pregăteam pentru Scoala si m-a ajutat mult! Prin CEA totală dispare sensul inițial al cuvântului. Adjectivul este o parte de vorbire flexibilă, Care arată însușirea unui obiect, însoţește și determină un substantiv. După formeLe flexionare, adjectivele se împart în variabile (Bun, Alb, Negru, greu, Lung, cenușiu) și invariabile (cumsecade, ferice, asemenea, atare, așa). Nici Într-o limbă ca maghiara Veche nu a existat, Dar s-a format tot din pronumele démonstrativ [10]. Poziționarea adjectivului înaintea substantivului déterminat este frecvent întâlnită în preamarim literare, atunci Când este urmărită accentuarea însușirilor unui anumit obiect (mândrul Soare, Dulce GRAI). Exemplu: Vera se Udala vrlo Mlada “Vera s-a măritat de foarte tânără” > OVA Mlada Nije iz našeg SELA “Mireasa asta nu e DIN satul nostru”.